• VOLAJTE: +421 902 643 949
  • E-mail: info@mobilland.sk
Follow Us:

Podmienky používania stránky

  • Pred použitím internetovej stránky www.mobilland.sk si prečítajte nasledovné podmienky jej používania. Upozorňujeme, že spoločnosť DANIEL ČUDEJKO – MOBILLAND, Fučíkova 970/34, Bardejov 085 01, IČO: 44 867 875, si vyhradzuje právo na všetky aktualizácie tejto internetovej stránky a podmienok jej používania, preto je vo vlastnom záujme používateľa oboznamovať sa s aktuálnymi informáciami a doplneniami. Používaním tejto internetovej stránky sa zaväzujete dodržiavať vždy aktuálne podmienky používania internetovej stránky. V prípade, ak by akákoľvek zmena v podmienkach bola pre používateľa neprijateľná, ukončite používanie internetovej stránky.
  • Vitajte na internetovej stránke obchodnej spoločnosti DANIEL ČUDEJKO – MOBILLAND. Cieľom tejto internetovej stránky je poskytnúť používateľom informácie o službách, ktoré naša spoločnosť prevádzkuje, ako aj poskytnúť prístup k informáciám o našej spoločnosti. Pre potreby bezpečnosti používateľov internetovej stránky www.mobilland.sk, sú definované tieto Podmienky používania.

Vyhlásenie o autorských právach:

  • Všetky informácie, materiály, ich organizácia a dizajn, ktoré sú uverejnené na internetovej stránke www.mobilland.sk, podliehajú ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Informácie uverejnené na internetovej stránke sú použiteľné výhradne pre nekomerčné účely. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, kopírovať, verejne rozširovať a prezentovať alebo iným spôsobom obchodne, či marketingovo využívať informácie, materiály, prípadne ich časti získané z tejto internetovej stránky. Za ich neoprávnené použitie sa pokladá aj ich umiestnenie alebo iné využitie na ďalších webových lokalitách a počítačových sieťach. Ak používateľ stránky šíri údaje v tlačenej forme, hoci aj pre osobné, nekomerčné účely, je nevyhnutné, aby predmetný materiál obsahoval upozornenie o autorských právach spoločnosti. Obchodná spoločnosť DANIEL ČUDEJKO – MOBILLAND, vystupujúca ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje právo rozhodovať o využívaní a šírení všetkých údajov uverejnených na internetovej stránke spoločnosti.
  • Za odkazy použité na internetovej stránke nenesie spoločnosť DANIEL ČUDEJKO – MOBILLAND žiadnu zodpovednosť. Ak prostredníctvom odkazu používateľ otvorí inú prepojenú internetovú stránku, ktorá bude vyžadovať jeho osobné údaje, zodpovednosť za všetky poskytnuté údaje nesie používateľ, podľa podmienok danej internetovej stránky.
  • Uverejnené materiály na internetovej stránke spoločnosti sú poskytované bez záruk akéhokoľvek druhu. Naša spoločnosť vykonáva pravidelné zmeny v rámci poskytnutia čo najaktuálnejších produktov. Spoločnosť DANIEL ČUDEJKO – MOBILLAND nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by vznikla používateľovi v súvislosti s uvedenými zmenami.
  • Všetky použité aplikácie sú v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
  • 5) Spoločnosť DANIEL ČUDEJKO – MOBILLAND si vyhradzuje právo na vykonanie zmien tejto internetovej stránky.
Mobilland
Mobilland - Predaj mobilov
Navštívte nás:
Hurbanova 18
08501 Bardejov
Pondelok – Piatok:
9:00 – 17:00
Volajte: +421 902 643 949
Píšte: info@mobillnad.sk
Copyright © 2023 MOBILLAND. Všetky práva vyhradené.